Naša fabrika

Skoro tri decenije u Preševskoj Dolini proizvodimo mlečne proizvode najvišeg kvaliteta, kombinujući tradicionalno znanje i modernu tehnologiju.

Imamo jedan cilj

Pružanje najkvalitetnijih bio-prirodnih proizvoda i usluga.

Naša fabrika se snabdeva sa mlekom od poljoprivrednika sa našeg regiona u Preševskoj Dolini. Nedirnuta priroda i iskusni domaćini su garancija kvaliteta i ispravnosti i što je najvažnije odličnog ukusa, koje dobijaju od nezagađenih pašnjaka, čistih voda, reskog vazduha, u predelima gde nema industrije i velikih urbanih sredina.

Naša radna energija ni u jednom trenutku nije smanjila svoj intenzitet.

Neprestano unapređujemo svoje znanje edukacijom i praćenjem novih svetskih trendova u proizvodnji mlečnih proizvoda.

Naši kupci znaju prijatan ukus i visok kvalitet proizvoda koje nudimo.

Proizvodnja u fabrici za preradu mleka Fontana odvija se pod strogo kontrolisanim uslovima zatvorenog proizvodnog ciklusa koji apsolutno garantuju ispravnost i kvalitet. Na početku svog rada odlučili smo da primenimo evropske standarde u organizaciji proizvodnje i dobili smo sertifikat HACCP, što garantuje naše zahteve za visokim kvalitetom. Danas se, uz profesionalni odnos prema dobavljačima sirovog mleka, ambalaži, zaposlenima i kupcima, naša fabrika etablirala kao lider među malim i srednjim mlekarama u ovom delu regije sa tendencijom daljeg povećanja proizvodnje i širenja broja kupaca.

Dozvoljeni dnevni kapacitet je 18000 litara mleka, dok je brzina prerade 3000 litara na sat.

Da bi naši proizvodi stigli do krajnjih kupaca u kontrolisanim uslovima, prevozimo ih našim namenskim vozilima sa sistemima za hlađenje.

O nama

Fabrika za preradu mleka Fontana je kompanija za proizvodnju mlečnih proizvoda.

Sa svojim proizvodima prisutni smo u tri zemlje u regionu: Srbiji, Kosovu i Severnoj Makedoniji, a takođe želimo da se još više proširimo.

Otkupljujemo mleko od desetina i stotina poljoprivrednika – kooperanata širom našeg regiona i šire, a sa njima ispunjavamo evropske standarde i kriterijume kvaliteta.

Duga tradicija od skoro tri decenije, profesionalno osoblje, moderna tehnologija i kontinuirano unapređenje proizvodnje rezultiraju mnogim mlečnim proizvodima koje svakodnevno nudimo našim kupcima.

Naša misija

Misija fabrike za preradu mleka Fontana jeste da zadovolji potrebe kupaca proizvodnjom tradicionalnih mlečnih proizvoda visokog kvaliteta, da očuva tradiciju lokalnih proizvoda, ali na inovativan način i da postane ambasador albanskih proizvoda na stranim tržištima.

Fabrika za preradu mleka Fontana takođe je društveno odgovorna za povećanje potrošnje mlečnih proizvoda u svakodnevnoj ishrani dece i odraslih, zbog vitalnog značaja ovih proizvoda kao hrane. Koristeći prave tehnologije, Fontana se brine za očuvanje životne sredine za buduće generacije, ima odgovornost prema radnicima, pružajući mogućnost za poboljšsanje i unapređenje.

Fabrika za preradu mleka Fontana takođe očekuje primenljivost ovih principa od strane kupaca, dobavljača i drugih partnera.

Naši sertifikati

S ljubavlju odrastao
u našoj fabrici

Zadovoljstvo u uživanju u ukusnom, zdravom, hranljivom proizvodima delimo sa našim kupcima koji aktivno učestvuju u primeni naše misije… koja kontinuirano nastavlja da objedinjuje savršeni mozaik lidera u proizvodnji i kvalitetu, i koji zapošljava ljude, radi na povećanju resursa mlečnog fonda u ovom regionu i vraća dobro svom okruženju kroz društveno odgovorno poslovanje.

Uživajte u našim proizvodima!

Arsim Z. Ibrahimi

Generalni Direktor

Ekipi i punës

Zonjusha Vlora

Udhëheqëse e prodhimit

Filan Fisteku

Shpërndarës